Chemische verbinding CDP-choline


Wat is CDP-Choline?

Choline werd in 1862 ontdekt door een chemicus genaamd Adolph Strecker. Hij kon aantonen dat deze unieke verbinding een integraal onderdeel van het eigeel was en begon bewustzijn te creëren over de significante voedingswaarde. In 1998 stelt de Food and Nutrition Board van het Institute of Medicine vast dat choline een essentiële voedingsstof is en dat het in de voedingsadviezen wordt opgenomen.

CDP-choline is een type choline die in elke cel in het lichaam voorkomt. Je kunt choline ook verkrijgen van het eten van orgaanvlees zoals lever. Choline wordt beschouwd als een essentiële voedingsstof omdat je lichaam het sneller verbruikt dan het kan aanmaken. Dit betekent dat je choline moet aanvullen vanuit voedsel of een supplement.

In feite is choline belangrijk voor cognitie en zenuwfunctie, want zonder choline zouden we niet kunnen bewegen, denken, slapen of ons iets herinneren.

Hoe werkt CDP-choline?

CDP-choline zorgt dat zenuwcellen beter met elkaar communiceren en dat je de juiste hoeveelheid acetylcholine in je lichaam hebt. CDP-choline geeft de hersencellen energie. Daarnaast worden de neurale elektrische impulsen die je gedachten op gang brengen geoptimaliseerd. Ook helpt CDP-choline ook bij het aanmaken van Phosphatidyl-choline (PC), een belangrijk fosfolipide dat zich in het membraan van de hersencellen bevindt. Doordat het de aanmaak van fosfolipide bevordert en ook energie levert aan het brein, is CDP-choline als geen ander middel geschikt om de intensieve taak op zich te nemen van het repareren en vernieuwen van de hersencellen. Tevens ondersteunt citicoline (CDP choline supplement) neurotransmitters, waaronder acetylcholine, terwijl er tegelijkertijd antioxidanten vrijkomen die het brein beschermen.

Concentratie
Uit onderzoek blijkt dat de positieve effecten van gebruik van CDP-choline onder andere bestaan uit betere resultaten bij taken die gerelateerd zijn aan je concentratie.

Studie 1
Onderstaand onderzoek heeft de effecten van citicoline (CDP-choline supplement) geëvalueerd met betrekking tot aandacht, psychomotorische prestaties en impulsiviteit, bij gezonde jonge mannen.

Methode: zevenenvijftig gezonde, jonge mannen werden willekeurig in de citicoline groep (n = 51 met 250 of 500 mg citicoline) of de placebogroep (n = 24) geplaatst. De deelnemers deden mee aan een Ruff 2&7 Selective Attention Test, Finger Tap Test, en de Computerized Performance Test, waarbij de Second Edition (CPT-II) als uitgangswaarde werd gebruikt en 28 dagen na het nemen van het supplement.

Resultaten: bij de individuen die citicoline ontvingen, werden een verbeterde aandachtsspanne (p = 0.02) en verhoogde psychomotorische snelheid (p = 0.03) waargenomen, vergeleken met de individuen die een placebo ontvingen. Hogere, op het gewicht afgestemde doseringen, voorspelden significant meer nauwkeurigheid bij aandacht tests (p = 0.01), hadden betere signaaldetectie bij gecomputeriseerde aandacht tests (p = 0.03), en verminderden de impulsiviteit (p = 0.01).

Conclusie: Bij jonge mannen die 28 dagen lang citicoline tot zich namen, werd een betere aandachtsspanne en hogere psychomotorische snelheid geconstateerd, evenals verminderde impulsiviteit, in vergelijking met de jonge mannen die een placebo ontvingen.

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26179181

Studie 2
Deze studie heeft de potentiële effecten van citicoline onderzocht, wat betreft het verbeteren van de cognitieve vaardigheden bij gezonde, volwassen vrouwen. In het bijzonder werd de hypothese opgesteld dat het nemen van een citicoline supplement tot een verbeterde aandachtsspanne zou leiden, in vergelijking met het placebo.

Methode: Een gerandomiseerd dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek dat uit drie verschillende delen bestond. Zestig gezonde volwassen vrouwen, tussen de 40 – 60 jaar oud, ondergingen een klinische screening en een medisch onderzoek. Nadat de persoon tot het onderzoek was toegelaten, werd de proefpersoon op willekeurige wijze in één van de drie groepen ingedeeld: een dagelijkse, orale dosis aan 250 mg citicoline, 500 mg citicoline, of een placebo voor 28 dagen lang. De deelnemers werden tijdens het aanvankelijke bezoek en 28 dagen later weer geëvalueerd aan de hand van de Continuous Performance Test II (CPT-II), een meetinstrument dat de aandachtsspanne bekijkt.

Resultaten: Al de 60 deelnemers werden meegenomen in de analyses, die bestonden uit een ANOVA met Tukey’s T-test en post-hoc tests.

  • Na het supplement 28 dagen lang te hebben ingenomen, maakten individuen in de 250 mg groep minder fouten wat betreft het weglaten van informatie (p = 0.04) en vergissingen (p = 0.03) in vergelijking tot personen in de placebogroep.
  • Individuen in de 500 mg groep maakten significant minder vergissingen dan de individuen in de placebogroep (p = 0.03) en neigden er hiernaast ook naar om minder informatie weg te laten (p = 0.07).

Conclusie: Na 28 dagen lang dagelijks citicoline supplementen in te hebben genomen, toonden deelnemers die de 250 mg of 500 mg dosis citicoline hadden genomen significant betere resultaten wat betreft het juist beantwoorden van de CPT-II; waarschijnlijk door de verbeterde cognitieve vaardigheden. Deze resultaten wijzen erop dat citicoline de prestaties van de concentratie verbetert bij vrouwen van middelbare leeftijd.

Bron: http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=19921

Ga naar producten en prijsvergelijk om te weten welke soorten natuurlijke concentratie supplementen en prijsniveaus er online te vinden zijn.